Tugiteenused

Tugisüsteemi kuuluvad: grupijuhendaja, üldharidusaineõpetaja, kutseõpetaja, eripedagoog, õppejuht, õpilaskodu administraator, psühholoog, sotsiaalpedagoog, kes

  • nõustavad õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas (koolivägivald, õpilase majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, konfliktid õpilaste ja õpilaste-õpetajate vahel);
  • tegelevad puuduvate õpilastega ja jälgivad õppetöötulemusi;
  • suunavad hariduslike erivajadustega õpilaste arengut;
  • abistavad õppekava valikul ja koostavad vajadusel individuaalse õppekava

Mida rohkem on õpilase ümber toetust pakkuvaid sõbralikke inimesi, seda parem on tal olla!


Kalender

Tulevasi sündmusi sündmused ei ole

Otseviited

logo

 

erasmus-logo-v2ike

Aadress: Pikk 1a, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 32 61 892 (kantselei) | E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee