Tasuta kursused

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

 

 

 

Väike-Maarja Õppekeskuses toimuvad ajavahemikul veebruar – juuni 2017
Haridus-ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames alljärgnevad tööalased täienduskoolituse kursused.

 

Kursuse nimetus Tundide maht Kursuse eeldatav toimumise aeg

Grupi suurus

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus 80 tundi

Algus kell 9.00

06. veebruar – 24. aprill (esmaspäeviti)

20

Veise-, sea- ja linnulihast roogade valmistamine 60 tundi

Algus kell 9.00

24. märts – 19. mai

(reedeti)

10

Menüü koostamine ja hinnakujundus toitlustusettevõtte töötajatele 40 tundi

Algus kell 9.00

25. mai – 22. juuni

(neljapäeviti)

10

Soome keele kursus turismi- ja teenindusvaldkonnas töötavatele inimestele 60 tundi

Algus kell 13.00

04. aprill – 22. juuni

(teisipäeviti ja/või neljapäeviti peale lõunat 5 tundi)

10

Äriplaani koostamise koolitus alustavale ettevõtjale 80 tundi

Algus kell 9.00

04. aprill – 16. juuni

(päev täpsustamisel)

10

 

Täienduskoolituse kursused on osalejatele TASUTA, finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Täienduskoolituse kursuste sihtrühmadeks on erialase hariduseta täiskasvanud, ilma keskhariduseta täiskasvanud ja vananenud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Konkreetsele ettevõtte töötajatele ilma või madala kvalifikatsiooniga.
Kursustel ei saa osaleda koolikohustuslikud ja kutse- või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.

 

Õppetöö toimub 9.00-16.00
Info ja registreerimine: 326 1892, 5103585
E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee
Kodulehekülg: vmok.v-maarja.ee (täiendõpe/tasuta kursused)

 

Kalender

Tulevasi sündmusi events ei ole

Otseviited

logo

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

erasmus-logo-v2ike

Aadress: Pikk 1a, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 32 61 892 (kantselei) | E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee