Erasmus+ 2014-2016

erasmus-logo

Õppekeskuse koka ja autotehniku eriala õpilased lähevad praktikale Saksamaale

Väike-Maarja õppekeskuse esitatud projekt „Koka ja autotehniku eriala kutseõppurid praktilisi oskusi omandamas Schwerinis“ sai positiivse vastuse ja Erasmus+ programmi raames rahastatakse kahel õppeaastal Väike-Maarja õpilaste praktikat Saksamaal kokku 33 712 euro eest.

Projekti eesmärgiks on toetada kutseõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsiooni omandamisel. Toetatakse õppija isiklikku arengut, tööalast konkurentsivõimet ja osalemist Euroopa tööturul. Eesmärk on noorte kutseõppurite võõrkeelte oskuse parandamine ja õpilaste motiveerimine uue keele õppimiseks.

Projektiga saadab Väike-Maarja õppekeskus kahe aasta jooksul neljaks nädalaks Saksamaale Schwerini linna erialasele praktikale 16 teise ja kolmanda kursuse autotehniku ja koka eriala õpilast, nende hulgas 8 hariduslike erivajadustega õpilast. Ettevõttepraktika käigus praktiseerivad autotehniku eriala õpilased autohooldamist, tehnohooldust ja diagnostikat ning koka eriala õpilased klienditeenindust, toitlustamist ja praktilist köögitööd.

Projekti käigus saavad Eesti õpilased teises kultuuris töötamise kogemuse ja võimaluse tutvuda võõrustava maa erialase töökultuuriga. Projekti partneriks Saksamaal on ettevõtte Salo+ Partner Kutsehariduskeskus, kes on sertifitseeritud

täiendõppe osutaja. SALO+ Partner grupi töö keskendub tööturul ebavõrdses olukorras olevate inimeste aitamisele, arendades uusi ja alternatiivseid töövõimalusi ja tööhõive alasid. Salo heaks töötab umbes 600 inimest, enamjaolt õpetajad, ja aastas õpetatakse rohkem kui 6000 õpilast.

OSALEJAD

1 Anneli Lanto – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

2 Inge Sandman – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

3 Eerik Tank – autotehnik, 18.01.2015 – 17.02.2015

4 Gerda Kase – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

5 Margit Pertelson – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

6 Martin Sondberg – autotehnik, 18.01.2015 – 17.02.2015

7 Pirgit Oja – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

8 Reimo Riipus – kokk, 18.01.2015 – 17.02.2015

9 Agne Treffner – kokk, 04.10.2015 – 02.11.2015

10 Andres Piirak – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

11 Jane-Ly Õunma – kokk, 04.10.2015 – 02.11.2015

12 Jarmo Piirson – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

13 Kaspar Kukk – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

14 Mati Lind – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

15 Rene Melder – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

16 Sander Kööp – autotehnik, 04.10.2015 – 02.11.2015

Meediakajastus

Väike-Maarja Vallaleht september 2014 

Väike-Maarja Vallaleht mai 2015


Kalender

Tulevasi sündmusi sündmused ei ole

Otseviited

logo

 

erasmus-logo-v2ike

Aadress: Pikk 1a, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 32 61 892 (kantselei) | E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee