Kooli Uudised

Eelinfo RKT täiendusõppe kursuste kohta

Väike-Maarja Õppekeskuses toimuvad ajavahemikul september – detsember 2017 Haridus-ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames alljärgnevad…

4.07.2017

Dokumentide vastuvõtt

Kooli kantseleis toimub dokumentide vastuvõtt 01.juuni-31.august kell 9:00-15:00. Nõutavad dokumendid Sisseastumisavaldus Põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega Pass või ID-kaart 4 dokumendifotot…

30.06.2017

Väike-Maarja Õppekeskuse juubel

FB üritus – http://lingid.ee/vmok55 Osalustasu 10 eurot saab kanda Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarvele EE151010502009482007 (selgitusse märkida juubel, nimi ja lõpetamise aasta). Pileti…

30.06.2017

Kalender

Tulevasi sündmusi events ei ole

Otseviited

logo

 

erasmus-logo-v2ike

Aadress: Pikk 1a, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 32 61 892 (kantselei) | E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee